اموزش ترجمه

اموزش ترجمه متون در زبان انگلیسی

روش چامسکی

هربار از آموزش زبان انگلیسی حرف می شود آموزش مکالمه زبان انگلیسی تداعی می شود ولی بیشترین نیاز به زبان علی الخصوص در کار با رایانه و اینترنت کتب و مجلات انگلیسی ترجمه صحیح متون است .
انشاء ا... از این شماره به بعد فن ترجمه انگلیسی با مصرف ازآموزش نوین چامسکی است .


خدمات ترجمه

این درس بر مبنای دستور گشتاری، از نظریه چامسکی (Noam Chaskey) تدریس شده، این دستور قائل
به وجود دو دستور است الف : زیر تهیه (deep structure) ب : روتهیه (surface structure ) . تغییر از زیر تهیه به رو تهیه را گشتار می گویند. (transformation). در واقع آنچه ما خوانده ایم مستقیم به زبان نمی آوریم.
ویرایش، تغییر امثال اینها می دهیم. یعنی تبدیل به رو تهیه می کنیم. این قواعدی که عبارت را در ذهن تغییر می دهد می گوئیم. (translation)
transmit ارسال = met زبان = Late
وسائل فکر زبان است. اندیشه نوعی گفتار دروئی است. واحد زبان فکر عبارت است. عبارت ای که در فکر است.
عبارت ای زیرساختی است. اما زمان ی که می خواهیم آن عبارت را به زبان آوریم در آن تغییراتی ایجاد می کنیم :
مانند ویرایش، تغییر و امثال اینها، که به این عبارت نو رو تهیه می گوییم به این تغییرات (transformation) می گوئیم. ی که عبارت گشتار پیدا می نماید ، مفهوم تغییر پیدا نمی نماید و فقط شکل ظاهری عبارت تغییر می یابد یعنی تغییر از زیر تهیه به رو ساخت.
قبل از تهیه عبارت سه وهله در ذهن وجود دارد :
1- ذهن یک سری معانی و مفاهیمی در ذهن دارد (می رود سراغ واژگانی که بتواند این مفاهیم را برساند)
2- بعد ایها را کنار هم می چیند (با تذکر به سری قواعد زیر مقوله ای)، که اینها نوع ساختاری واژه و کاربرد آن را معین می نماید .
3- این واژه ها را با PSR ها کنار قرار می دهد (قواعد چیدن) این چیدنها هریک نیز معنا دارد هم معنای مفرق ی به عبارت می دهد.
این دو عبارت معنای مفرق دارند.(Ali killed Mina Mina killed Ali)
گشتارها به چند شکل انجام می گیرند حاوی :
الف- درج : برای تغییر اضافه می شوند مفهوم مستقلی ایجاد نمی کنند.
- حذف : شکل قیافه عبارت تغییر می نماید ولی معنا تغییر نمی نماید .
- جابجائی
د- جایگزینی
مثال (حسن گفت خونه شما نمی آد ) به جای (حسن گفت که به خانه شما نمی آید)

چیزی که می خواهیم ترجمه کنیم روتهیه آن نویسنده است :
1- خنثی کردن گشتارهایی که عبارت را پیچیده کرده : رسیدن به عبارت زیرتهیه انگلیسی که عبارات
آسان اند.(Detransformational + ization)
2- تبدیل به زیرتهیه فارسی
دستور گشتاری ویژگی دارد : عمده مبانی اش در همه زبانها یکی است طبق این ویژگی می توان بر اساس این ویژگی کار ترجمه را به بهتر ی انجام داد.
هوش مصنوعی (AI) : شبیه سازی توانمندی هوش آدم رایانه
قوه ناطقه (internal speech) اندیشه تعلم، هنوز رایانه نتوانسته به این مساله دست یابد. برای اینکه رایانه این توانائی را داشته باشد باید ماهیت ریاضی داشته باشد. عده ای آمدند از طریق رایانه ترجمه ماشین ی (MT : MechinTransmation) انجام دهند ولی موفق نشدند. چونکه رایانه اگر چه که مفهوم کلمات را بداند ولی نمی داند کدام کلمه یا حرف به متن می خورد، پس مفهوم درست نمی شود
(UG : Universal Grammer) : جیمز وبرکوت از شاگردان چامسکی در این زمینه سخن گفته . UG برای اثبات مبانی اصول زبان. بر اساس این دستور زبانها با قابل مقایسه هستند .

آنچه تهم اکنون خوانده ایم دستور سنتی است. (traditional grammer)
(countraive analysis) تحلیل مواجهه ای : اختلاف بین ساختهای انگلیسی و فارسی چیست. تحلیل کنیم که مفهوم A در زبان E با چه ساختاری بیان می شود. مثلاً X و بعد همین مفهوم در زبان D با چه ساختاری دیگری بیان می شود. مثلاً Y. اینجا نوعی تابعه ریاصی برقرار است می گوئیم هرگاه مفهوم A در زبان E بشود (X)PSR آنگاه در زبان D می شود (Y)PSR
(یک حرف = PSRy در زبان DPSRx در زبان E)
سیسـتم : مجموعه ای از عناصر روابط بین آنها که کاری انجام می دهند. دستور سیستم است. هرچه که عناصر بیشتر، روابط بیشتر در نتیجه سیـستم پیچیده تر.
طبق دستور سنتی عبارت حداقل 6 واحد دارد.
(S: subject + verb + object + adverb of manner + adv of place + adv of time )
زیر ساختار هر 6 واحد اسم است، حتی قیدها مانند (on the wall) که قید محل است زیر تهیه آن اسم است. برای ترجمه یک لغت بزرگ آن را به اجزاء کوچکتر تقسیم می کنیم. یعنی کالبد شکافی واژه می کنیم. مانند زیر :
بزرگترین واژه در انگلیسی / anti / dis / establise / ment / arian / ism : = مکتب افرادی که ضد مخالفین تاسیس گرائی بودند. مکتب/ کسیکه کاری انجام می دهد/اسم/تاسیس کردن/بد ساز/ضد
نکته مربوط به واژه قبل : در قرون وسطی مذهب داشت قدرت را از دست می داد مردم نسبت به آن بی اعتماد و بی اعتقاد می شدند. لذا مذهبیون حس تهدید کردند و گفتند بیائیم نهاد مختلف مذهبی برپا کنیم.
پس آمدند این مکتب را پایه ریزی کردند. یعنی (establishment arianism) بعضی آمدند بر علیه گروه بالا و مکتب (dis establishment arianism) را پایه گزاری کردند عده ای دیگر هم بر علیه این گفته شده مکتب (anti establishmentarianism) را پایه ریزی کردند.

/ 1 نظر / 47 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!