روش انتخاب نمایندگی پنل اس ام اس قسمت دو

راهنمای انتخاب نمایندگی پنل اس ام اس قسمت 2روش انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت یک
۶ – هزینه پنل نمایندگی:
هزینه اولیه اخذ نمایندگی نسبت امکاناتی که در اختیار نماینده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر سرویس دهنده اصلی باید برای تأمین هزینه های جاری، بروزرسانی و ارتقاء منابع سخت افزاری سامانه برنامه ریزی داشته باشد و هزینه سالیانه تمدید پنل نمایندگی را معین نماید .

۷ – روش محاسبه و پرداخت سود:
به طور کلی سود حاصل از کار نماینده از سه بخش بدست می آید و باید تحلیل شود که این سودها چطور و چه میزان به نماینده تعلق می یابد.

سود فروش پنل کاربری و نمایندگی: اگر نماینده برای ثبت کاربر یا ارائه نمایندگی بـه دیگران ملزم بـه پرداخت پورسانت یا سهمی بـه سرویس دهنده اصلی نباشد، سود زیادتری خواهد داشت.
سود فروش شماره: اگر قیمت واگذاری شماره ها نمایندگان یک روال منطقی داشته باشد، نمایندگان نیز با توجه به شرایط می توانند قیمت هایی را تعیین کنند که بیشترین مزیت را برای آن ها ایجاد نماید .
سود حاصل از ارسال پیامک: سود حاصل از فآموزش اعتبار ارسال پیغام کوتاه توسط کاربران مهمترین بخش درآمد نماینده است به همین منظور باید نقد شود که آیا سود حاصل از فروش اعتبار صورت نقدی و بلافاصله به نماینده می رسد یا غیرنقدی و اعتباری است. در برخی سرویس های نمایندگی سود حاصل از فآموزش اعتبار ارسال، زمانی بـه نماینده می رسد که کاربر نهایی اعتبار خریداری شده را استفاده کرده و پیامک ارسال نماید. بدیهی است مادامی که اعتبار در پنل کاربر باقی بماند سودی عاید نماینده نخواهد شد. اگر تعرفه نمایندگان و کاربران از طرف سرویس دهنده اصلی تعیین شود سود حاصل از فآموزش اعتبار ارسال بلافاصله در پنل نماینده منظور می شود ولی قابل وصول بـه صورت ریالی نیست. در چنین شرایطی نماینده مجبور است برای تبدیل اعتبار موجود در پنل خود بـه مبالغ ریالی نسبت بازاریابی بیشتر و ارسال اس ام اس انبوه تلاش مضاعفی کار بندد.

کلمات کلیدی:
اس ام اس,پنل اس ام اس,پنل ارسال پیامک,پنال پیامک ارزان,پنل اس ام اس ارزان,پنل ارسال اس ام اس,انتخاب پنل اس ام اس,راهنمای انتخاب پنل اس ام اس,

/ 0 نظر / 27 بازدید