راهنمای انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت 2

آموزش انتخاب نمایندگی پنل پیام کوتاه قسمت 2روش انتخاب نمایندگی پنل پیامک قسمت 2
۶ – هزینه پنل نمایندگی:
هزینه اولیه اخذ نمایندگی نسبت امکاناتی که در اختیار نماینده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است. از طرف دیگر سرویس دهنده اصلی باید برای تأمین هزینه های جاری، بروزرسانی و ارتقاء منابع سخت افزاری سامانه برنامه ریزی داشته باشد و هزینه سالیانه تمدید پنل نمایندگی را معین نماید .

۷ – روش محاسبه و پرداخت سود:
به طور کلی سود حاصل از کار نماینده از سه بخش بدست می آید و باید تحلیل شود که این سودها چطور و چه میزان نماینده تعلق می یابد.

سود فروش پنل کاربری و نمایندگی: اگر نماینده برای ثبت کاربر یا ارائه نمایندگی به افراد دیگر ملزم پرداخت پورسانت یا سهمی سرویس دهنده اصلی نباشد، سود زیادتری خواهد داشت.
سود فروش شماره: اگر قیمت واگذاری شماره ها بـه نمایندگان روال منطقی داشته باشد، نمایندگان نیز تذکر بـه شرایط می توانند قیمت هایی را تعیین کنند که بیشترین مزیت را برای آن ها ایجاد نماید .
سود حاصل از ارسال پیامک: سود حاصل از فروش اعتبار ارسال پیامک بوسیله کاربران مهمترین بخش درآمد نماینده است همین منظور باید تحلیل شود که آیا سود حاصل از فروش اعتبار صورت نقدی و بلافاصله بـه نماینده می رسد یا غیرنقدی و اعتباری است. در برخی سرویس های نمایندگی سود حاصل از فراهنمای اعتبار ارسال، زمانی نماینده می رسد که کاربر نهایی اعتبار خریداری شده را استفاده کرده و اس ام اس ارسال نماید. بدیهی است مادامی که اعتبار در پنل کاربر باقی بماند سودی عاید نماینده نخواهد شد. اگر تعرفه نمایندگان و کاربران از طرف سرویس دهنده اصلی تعیین شود سود حاصل از فراهنمای اعتبار ارسال بلافاصله در پنل نماینده منظور می شود ولی قابل وصول صورت ریالی نیست. در چنین شرایطی نماینده مجبور است برای تبدیل اعتبار موجود در پنل خود به مبالغ ریالی نسبت بـه بازاریابی بیشتر و ارسال پیغام کوتاه انبوه تلاش مضاعفی به کار بندد.

کلمات کلیدی:
اس ام اس,پنل اس ام اس,پنل ارسال پیامک,پنال پیامک ارزان,پنل اس ام اس ارزان,پنل ارسال اس ام اس,انتخاب پنل اس ام اس,راهنمای انتخاب پنل اس ام اس,

/ 0 نظر / 29 بازدید